ओढाळ कसे . .

वृत्त : पादाकुलक

गण : एकूण  १६ मात्रा. प्रत्येक चरणात ‘ यति ‘ ८ व्या मात्रेवर

 

ओढाळ कसे  हे मन इतके ?
जितके बांधा तितके सुटके !

 

जितके बांधा तितके सुटके !
चालून जराशी वाट थके

 

थेटच केला मी प्रश्न तुला
का उत्तर मग अमकेतमके ?

 

दार जरी उघडेना कोणी ,
उंबरठा मज टाळू न शके .

 

ती  इतकी नाजुक , कोमल की ,
तिज  चंद्राचे बसती चटके !

 

अनुभव माझा मित्र म्हणतसे ,
: अपुले परक्यांपेक्षा परके.

 

आयुष्य मला सोडुनि जाता ,
हा जीव तुझ्यातच का अडके ?

 

.

प्रतिक्रिया टाका