आभाळाशी जुळल्या . .

वृत्त कर्णफुल्ल

गण : एकूण मात्रा १६  (विद्युन्माला ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )

 

आभाळाशी जुळल्या तारा . .
निढळाच्या ह्या श्रावणधारा !

 

लाटे , तू , समजून मला घे . .
तू चंचल , मी ठाम किनारा !

 

पडलेले दे , पीस मयूरा ,
तुजला हो लखलाभ पिसारा !

 

ओझरती दिसतेस मला तू  . .
बांध न इतका पायी पारा !

 

होते राख कुणीही जळता . .
होतो एखादा . . अंगारा !

.

प्रतिक्रिया टाका