ओढाळ कसे हे मन इतके ?

मात्रावृत्त : पादाकुलक
लक्षणे : एकूण मात्रा १६ ( प प ) यति आठव्या मात्रेवर
छंदोरचना पृष्ठ क्र. ३९०

 

ओढाळ कसे हे मन इतके ?
जितके बांधा तितके सुटके !

 

माझ्यासोबत तू नसताना ,
चालून जरा का वाट थके ?

 

दार जरी ना उघडो कोणी
उंबरठा मज टाळू न शके .

 

थेटच केला मी प्रश्न तुला . ..
का उत्तर मग अमकेतमके ?

 

नाजुक कोमल ती इतकी की . .
तिज चंद्राचे बसती चटके !

 

‘ अनुभव ‘ माझा मित्र म्हणतसे ,
: अपुले परक्यांपेक्षा परके .

 

आयुष्य मला सोडुनि जाता ,
हा जीव तुझ्यातच का अडके ?

 

.

प्रतिक्रिया टाका