ओठ शिवलेल्या टिपेवर . .

वृत्त : राधा
लक्षणे :गालगागा गालगागा गालगागा गा

 

ओठ शिवलेल्या टिपेवर उसवलो आहे
मोकळे बोलायला मी लागलो आहे !

 

पाहते माझ्याकडे ती अजब नजरेने
मी जसा काही नव्याने भेटलो आहे .

 

वादळाने शेकडो तुटल्या जरी फांद्या ,
मी उभ्या खोडात कोठे मोडलो आहे ?

 

मार्गदर्शन थांबवा आता तरी तुमचे . .
जायचे आहे तिथे मी पोचलो आहे !

 

पांढरी कसली निशाणे दाविता त्यांना ?
मी कुठे अद्याप पुरता झुंजलो आहे ?

प्रतिक्रिया टाका