उच्च पदावर जातसे

दोहाप्रकार  : हंस

उच्च पदावर जातसे , थोर जरी  बिघडून . . .

नम्र राहतो आरसा , वरचे पद मिळवून !

प्रतिक्रिया टाका