इवले गाणे . . .

ओठावरती आली गुणगुण

झाले इवले गाणे

मोर नाचतो तसे देखणे

नाचू आनंदाने . .

 

करा साखळी उचला पाउल

झुकझुक गाडी वळणे घेइल

तिकिटे काढा . .  वेलींवरची हिरवी  हिरवी पाने . .

 

गिरवित जाती फूलपाखरे

वेलांटीची रंग-अक्षरे

ओठ शिवा बोटांनी गुपचुप पकडू  उडती राने . .

 

मनांतून व्हा  उंचउंचसे

नभात उभवा हात जरासे

तरंगणार्या ढगांस लुटुनी घ्या किरणांचे सोने . .

 

निळ्या तळ्याच्या काठावरती

वाकुनि थोडे बघा खालती

पाण्यावरचा फोटो पाहुन खुदकन गाली हसणे . .

 

 

 

प्रतिक्रिया टाका