इथून साप

इथून साप सळसळत गेलाय्
म्हणून हिरवळ इथली
अंग चोरून बसलेली .

प्रतिक्रिया टाका