इतके सुंदर गीत . .

वृत्त : अनलज्वाला

लक्षणे : एकूण मात्रा २४ ( प   +प  + प ) . प म्हणजे ८ मात्रा

 

इतके सुंदर गीत कसे मी लिहून गेलो ?
लिहिण्यासाठी टाक विजेचा करून गेलो !

 

उंची पादत्राणे दिसता तुझ्या घराशी ,
अनवाणी जो आलो होतो , निघून गेलो !

 

मजला त्यांची पटली नव्हती जरी तयारी ,
हिरमुसल्या  शब्दांना मी ‘ गा ! ‘ म्हणून गेलो !

 

अजुन कुठे ओतून तुला तू दिलेस पुरते ?
अजुन कुठे मी काठ बुडेतो भरून गेलो ?

 

धुमसत असता मी एकांती इथे कधीचा . .
कळले नाही , केव्हा जळलो . .  विझून गेलो !

.

प्रतिक्रिया टाका