आपण मोठ्ठे व्हायचं . .

आईबाबांसारखे
आपणे मोठ्ठे होऊ
स्कूटरवरून भुर्रकन्
शाळेला जाऊ . .

 

अंगावरती झेलायच्या
ओल्या ओल्या सरी
नाचायचं हं, पावसात
मोट्ठे असलो तरी. .

 

तुझ्या-माझ्या डायर्‍यांची
कोरी पानं फाडू
कागदाची मग एकेक
नाव पाण्यात सोडू . .

 

– अभ्यास नको म्हणून
आपण मोट्ठ व्हायचं
तोपरेन कुण्णालाच
कळू नाही द्यायचं !

 

 

प्रतिक्रिया टाका