आकाशावर कविता

आकाशावर कविता रेखाटणार होतो
पण , चांदण्या
जागा अडवून बसल्यात ना !

प्रतिक्रिया टाका