अनुक्रमणिका – गीत , कविता , रानरंग .

गीत , कविता , ” रानरंग ” अर्थात , रान ह्या विषयावरील कविता

कवी : वा.न.सरदेसाई  . 

 
 क्र.
 गीतप्रकार ——————————-
शिर्षक ————————————-
व्हिडिओ ————————————————
०१.

अंगाई

पंख दिव्यांचे लावून  नाही
०२.  भावगीत वेडी  आहे
०३.  लोकगीत आकाश झालंया जागं  आहे
०४.  लोकगीत आम्ही कोल्याची पोरं  आहे
०५.  अध्यात्मगीत रंग  आहे
०६.  अध्यात्मगीत कळीला कळीला  आहे
०७.  अध्यात्मगीत पिसे  आहे
०८.  अध्यात्मगीत मी चित्रकार आगळा  आहे
०९.  अध्यात्मगीत एकटा  आहे
१०.  अध्यात्मगीत कैफ माझा वेगळा  आहे
११.  अध्यात्मगीत प्रवास  आहे
१२.  अध्यात्मगीत तिमिरात कोरले मी  आहे
१३.  भक्तिगीत माझा संसारी भगवान  आहे
१४.  भक्तिगीत विठ्ठल नाम  आहे
१५.  भक्तिगीत पाखरू मनाचे माझ्या  आहे
१६. जानपदगीत आज नव्यानं लाजते . .  आहे
१७.  बालगीत रंगांची जादू  आहे
१८.  बालगीत बाबा पुस्तक वाचतात  आहे
१९.  बालगीत त्याला म्हणतात  आहे
२०.  बालगीत एकदा  आहे
२१.  बालगीत इवले गाणे  आहे
२२.  बालगीत स्वप्न  आहे
२३.  बालगीत ‘ स्नो-व्हाइट लॉन्ड्री ‘  आहे
२४.  बालगीत भोपळा  आहे
२५.  बालगीत सर्कशीतली मुलं  आहे
२६.  बालगीत चहाचं तळं  आहे
२७.  बालगीत हत्तीदा  आहे
२८.  बालगीत हत्तीवर बसायचंय्  आहे
२९.  बालगीत आजोबांच्या वेळी  आहे
३०.  बालगीत नाटकातलं घर  आहे
३१.  बालगीत मला सायकल येते  आहे
३२.  बालगीत कोण बरं ?  आहे
३३.  बालगीत खाऊ . .  आहे
३४.  बालगीत मोठ्ठी माणसं  आहे
३५.  बालगीत एकटीचा खेळ  आहे
३६.  बालगीत खोट्टं घर . .  आहे
३७.  बालगीत आपणे मोठ्ठे व्हायचं  आहे
३८.  बालगीत आमचा पाऊस येतोय्  आहे
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
 व
 
 क्र.
काव्यप्रकार ——————–
शिर्षक ———————————————————–
व्हिडिओ ————————————————
०१.

ओवी / अभंग

इंगित . .  आहे
०२. ओवी / अभंग श्रावणाची जादू  नाही
०३. ओवी / अभंग मोह  आहे
०४. ओवी / अभंग भेट  आहे
०५. ओवी / अभंग वारसा  आहे
०६. ओवी / अभंग  निळी डोळ्यांची पालखी  आहे
०७. ओवी / अभंग अनंताचे वेड  आहे
०८. मुक्तक / कतआ हळव्या गतस्मृतींचे  नाही
०९. मुक्तक / कतआ सरत्या जुन्यास नाही
१०. मुक्तक / कतआ दुनियेत याचकांची  नाही
११. मुक्तक / कतआ काल माझे  नाही
१२. मुक्तक / कतआ मशिदीतही नसे मी  नाही
१३. मुक्तक / कतआ तुझ्या-माझ्या अंगणाला नाही
१४. मुक्तक / कतआ भिक्षा  आहे
१५. मुक्तक / कतआ गझल हॄदयात फुलणारी  आहे
१६. मुक्तक / कतआ संपल्यावर द्यूत ,  आहे
१७. मुक्तक / कतआ मातीचा संस्कार गझल  आहे
१८. मुक्तक / कतआ मी घरादाराविनाही नाही
१९. मुक्तक / कतआ सोनशेंदरी रंगाचे  आहे
२०. समस्यापूर्ती जळाविना जगते मासोळी . . !  आहे
२१. समस्यापूर्ती गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ?  नाही
२२. समस्यापूर्ती वाटे , हा जणुं अमृतासि पिउनी पृथ्वीवरी पातला . . !  नाही
२३.  हायकू  काही हायकू वाचा  नाही
२४.  दोहे  अनेक दोहे  आहे
२५.  दोहे  काही दोहे सलग  आहे
२६.  रानरंग  रानपक्षी  आहे
२७.  रानरंग  हिर्वे सूर्य  आहे
२८.  रानरंग  आश्रम  आहे
२९.  रानरंग  श्वापद  आहे
३०.  रानरंग  आशीर्वाद  आहे
३१.  रानरंग  मातीचं गाणं  आहे
३२.  रानरंग  पुण्य  आहे
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.
३८.
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
४८.
 ४९.
 ५०.
 ५१.  व

प्रतिक्रिया टाका