असे सामान खोलीभर . .

वृत्त : वियतगंगा गण : लगागागा लगागागा लगागागा लगागागा असे सामान खोलीभर कशाला विस्कटावे मी ? मघापासून म्हणतो की जरा घर आवरावे …

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

पुन्हा कधी असाच . . .

वृत्त : प्रमाणिका गण  : लगालगा  लगालगा पुन्हा कधी असाच ये . . जरा नको . . बराच ये !   तसाच …

फक्त खोट्यालाच . . .

वृत्त : मंजुघोषा गण  : गालगागा गालगागा गालगागा   फक्त खोट्यालाच झाला त्रास माझा अन् जगाने टाळला सहवास माझा !   वेळच्या …

का सुखासुखी . .

वृत्त :सुकामिनी द्विरावृत्ता गण :गालगाल गालगा गालगाल गालगा   का सुखासुखी झुरू लागतात माणसे ? संकटांतही कशी हासतात माणसे !   पंगतीस …

आमचा पाऊस येतोय् . . .

आमचा पाऊस येतोय् म्हटलं आमचा पाऊस येतोय् ! आज घरातली माणसं आम्ही जरा लांब ठेवतोय् ! . . . . . आमचा …

वाकण्यापेक्षा मला. .

व्रुत्त :मध्यरजनी गण  : गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा ( व्योमगंगा प्रमाणे ) वाकण्यापेक्षा मला , मी मोडणे मंजुर आहे ! ढाल तुटता …

‘ मग तुम्ही कवी कसचे ? ‘

‘ मग तुम्ही कवी कसचे ? ‘ . . . गुजराथेमध्ये मनाची कुचंबणा होत होती. वातावरण वेगळे नि मुख्य म्हणजे भाषेची पंचाईत. …

ता ना पी ही नी पा जा !

सात अक्षरांमधली जादू , पहायची का रंगमजा ? ता ना पी ही नी पा जा !   ता – तांबडे , फुटे …

कलहात मी फुलांच्या . .

मात्रावृत्तातील गझल वृत्त : रसना गण : गागाल गालगागा x २ ( आनंदकंद ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   कलहात मी फुलांच्या कोमेजणार होतो …

जिथे जिथे मी . .

वृत्त : हिरण्यकेशी गण  : लगालगागा  लगालगागा लगालगागा लगालगागा   जिथे जिथे मी रहात गेलो , तिथे तिथे थांबलोच नाही . . …

अलगूज . .

मावळतीपलीकडील आपल्या सात  रंगांच्या विश्वात सप्तसुरांची मोहक झुंबरं टांगून ठेवावीत , म्हणून गुराख्याच्या  अलगुजावर सूर्य टपलेला असतो  !   . . अलगूज वाजंल की , पहाटहोते . .  सूर्य जागा होतो  . . . रानाला भुरळ घालतो . सोनेरी दान देतो ..   . हळूहळू सुरांसाठी …

रुजू जरी दिलेस तू . . .

वृत्त   : कलिंदनंदिनी  गण :  लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा   रुजू जरी दिलेस तू . . . फुलायचेच राहिले उन्हास श्रावणातल्या भिजायचेच …